Pager

Pager

Pager je informačním terminálem systému. Na jeho barevném displeji se zobrazují události ve formě ikon. Uživatel je na příchozí událost navíc upozorněn vestavěným vibrátorem. Vibrace jsou natolik intenzivní, že upozorní uživatele i ve spánku.

Váha a rozměry pageru odpovídají běžným hodinkám a jeho nošení tak nepřekáží při běžných činnostech.

V klidu pager zobrazuje nastavení služeb a aktuální čas. V případě příchodu události je místo času zobrazena ikona události.

Při příchodu radiové zprávy z centrály potvrdí procesor pageru příjem zprávy, což pro centrálu znamená, že zpráva byla na pager doručena a není třeba její vysílání opakovat. Uživatel potvrdí systému, že zprávu akceptoval stiskem prostředního tlačítka na pageru. Tím je zpráva vyřazena ze systému, který pak přechází do klidu.

V pageru je instalována unikátní funkce zapínání podsvětlení displeje pageru, ke kterému není třeba stisku tlačítka, ale postačí definovaný pohyb.

Pomocí tří tlačítek umístěných na pageru je možno ovládat základní funkce systému jako je zapínání signalizačních skupin služeb, zapínání dálkového režimu střežení, přivolán tísně typu doktor při zdravotních obtížích nebo tísně typu přepadení. Zprávy odesílá automaticky centrála. Ke zprávě je vždy připojena identifikace uživatele a typ zprávy.

Zapínání střežení proti vloupání pomocí je výhodné pro uživatele v tom, že může aktivovat střežení i z lůžka a tak mít zajištěnu ochranu i v noci.

Pomocí vestavěného akcelerometru sleduje pager pohyb uživatele a sleduje, zda nedošlo k bezvědomí, které může být následkem zdravotních obtíží nebo po pádu. Pokud nehybnost trvá delší dobu než 90 minut je automaticky odeslána tíseň typu doktor.

K centrále mohou být současně přiřazeny až tři pagery. To je významné v domácnosti s více neslyšícími uživateli, kteří současně registrují událost při jejím příchodu, ale potvrzuje ji jen ten, který k tomu má nejlepší podmínky (dveře otevírá ten, který k nim má blízko). Ostatní uživatelé jsou iformováni o potvrzení události jiným uživatelem tím, že událost zmizí z displeje a objeví se klidový stav.


Základní technické parametry

Dosah komunikace 150 m ve volném prostoru
Doba provozu z baterie mezi nabíjením asi 20 dnů
Doba skladovatelnosti >2 roky
Rozmezí pracovních teplot 0 až 40°C
Rozměry 41mm x 50mm x 11mm
Hmotnost 28g