Čidla

Čidla systému jsou z výroby přednastaveny pro signalizaci určitého typu události. I konstrukčně stejná čidla reagující na zvuk mají již z výroby nastaven určitý typ události kterou vyvolají v systému. Čidla jsou zařazeny do čtyř skupin, některá čidla jsou současně zařazena do více než jedné skupiny. Jedná se o skupinu služeb, střežení, nemaskovatelnou skupinu a skupinu pro dálková režim. Skupina služeb a střežení může být nezávisle na sobě zapínána a vypínána. Nemaskovatelná skupina je soubor, který není možno v lokálním režimu vypnuta. Pokud uživatel nechce být informován o událostech z této skupiny může vypnout pager. Skupina pro dálkový režim je skupina, jejíž události jsou vysílány formou SMS na nastavené telefonní číslo. V dálkovém režimu nejsou události vysílány na pager.


Zvonění domovního zvonku

Zvukové čidlo

Základní zvukové čidlo. Existují dvě varianty čidla – pro odlišení zvonku u dveří a zvonku u branky, které systém signalizuje odlišnými ikonami a zprávami. Čidla se instalují do bezprostřední blízkosti zvonku vydávajícího zvuk. Z výroby je čidlo nastaveno na střední hodnotu citlivosti. Po umístění uživatel otestuje, zda nastavená citlivost není příliš nízká – čidlo nereaguje na zvuk nebo příliš vysoká – čidlo reaguje i na jiné zvuky z bezprostředního okolí čidla. Podle situace je snadné citlivost upravit otáčením potenciometru, který je přístupný zvně krabičky čidla. Po zaznamenání události čidlem a jejím odvysíláním na centrálu je další vysílání po určitou dobu blokováno, aby nedocházelo ke zbytečnému opakovanému vysílání a tím k intenzivnímu vybíjení baterie. Čidlo má vestavěný snímač teploty, při vysílání je přenášena i teplota v místě signalizace. Čidlo patří do skupiny služeb.

Základní technické parametry

Dosah komunikace 150 m ve volném prostoru
Interval pravidelného hlášení asi 15 minut
Doba blokování vysílání po odeslání události asi 3 minuty
Doba provozu z baterie asi 1 rok
Rozmezí pracovních teplot 0 až 40°C
Rozměry 80mm x 36mm x 26mm
Hmotnost 64g (včetně baterií)

Signalizace mikrovlnné trouby

Zvukové čidlo stejných vlastností jako pro indikaci domovního zvonku se stejnými technickými parametry.


Pláč dítěte

Zvukové čidlo stejných vlastností jako pro indikaci domovního zvonku se stejnými technickými parametry.


Vloupání

PIR čidlo

Jedná se o standardní PIR čidlo. Toto snímá přítomnost osoby ve střeženém prostoru. Čidlo se umísťuje do rohu místnosti tak, aby případný intervent přetnul zdánlivé paprsky senzoru. Po zaznamenání pohybu ve střeženém prostoru čidlo zaznamená pohyb, odvysílá událost na centrálu. Po zaznamenání události a jejím odvysíláním na centrálu je další vysílání po určitou dobu blokováno, aby nedocházelo ke zbytečnému opakovanému vysílání a tím k intenzivnímu vybíjení baterie. Čidlo má vestavěný snímač teploty, při vysílání je přenášena i teplota v místě signalizace. Čidlo patří do skupiny střežení a skupiny pro dálkový režim.

Základní technické parametry

Dosah komunikace 150 m ve volném prostoru
Interval pravidelného hlášení asi 15 minut
Doba blokování vysílání po odeslání události asi 3 minuty
Doba provozu z baterie asi 1 rok
Rozmezí pracovních teplot 0 až 40°C
Rozměry 92mm x 64mm x 45mm
Hmotnost 84g (včetně baterií)

Telefonní čidlo

Telefonní čidlo

Čidlo indikující vyzváněcí signál na pevné telefonní lince. Čidlo reaguje pouze na vyzváněcí signál a nereaguje na ojedinělé impulsy nebo signály z hovorového pásma běžného telefonního hovoru nebo faxového spojení. Po zaznamenání vyzváněcího signálu odešle čidlo událost centrále. Vysílání proběhne pouze jednou; k dalšímu vysílání dochází po určité době klidu následované novým vyzváněcím signálem. Důvodem tohoto opatření je, aby nedošlo při dlouhém vyzvánění k opakovanému vysílání a tím k intenzivnímu vybíjení baterie a dále by jedno vyzvánění vyvolalo serii událostí. Čidlo má vestavěný snímač teploty, při vysílání je přenášena i teplota v místě signalizace. Čidlo patří do skupiny služeb.

Základní technické parametry

Dosah komunikace 150 m ve volném prostoru
Interval pravidelného hlášení asi 15 minut
Doba blokování vysílání po odeslání události asi 3 minuty
Doba provozu z baterie asi 1 rok
Rozmezí pracovních teplot 0 až 40°C
Rozměry 80mm x 36mm x 26mm
Hmotnost 64g (včetně baterií)


Signalizace bezmocné osoby

Jedná se tísňové tlačítko, které slouží bezmocné osobě pro přivolání uživatele pageru. Stiskem tlačítka se odešle událost centrále a ta ji pak přenese do pageru. Čidlo patří do nemaskovatelné skupiny.

Základní technické parametry

Dosah komunikace 50 m ve volném prostoru
Rozmezí pracovních teplot 0 až 40°C
Rozměry 92mm x 64mm x 45mm
Hmotnost 84g (včetně baterií)

Zaplavení vodou

Čidlo reaguje na zvýšení vlhkosti v místě instalace. Čidlo se pravidelně hlásí centrále, která tak kontroluje stav baterie a měří teplotu v místě instalace. Čidlo patří do nemaskovatelné skupiny a skupiny pro dálkový režim.

Základní technické parametry

Dosah komunikace 150 m ve volném prostoru
Interval pravidelného hlášení asi 15 minut
Doba provozu z baterie asi 1 rok
Rozmezí pracovních teplot 0 až 40°C
Rozměry 92mm x 64mm x 45mm
Hmotnost 84g (včetně baterií)

Zvýšená-snížená teplota

Každé z čidel systému při pravidelných hlášeních posílá také teplotu v místě instalace. Tato hodnota je porovnávána s nastavenými hranicemi v centrále a překročení horní nebo pokles pod dolní hranici vyvolá v systému událost Teplota. Čidlo je možné vyřadit ze seznamu čidel, které budou brána na zřetel při vyhodnocení. Místo instalace může totiž ležet mimo obytný prostor a pak naměřená teplota není relevantní.


Budík

Není čidlem v pravém slova smyslu. Událost je generována v centrále na základě nastaveného času.